TERMÉK AJÁNLAT          
HASZNOS INFORMÁCIÓK:

Szerződéses feltételek

A www.esteto.hu szolgáltatás nyújtója az EASY PRO SOFT Kft. kereskedelmi társaság, melynek székhelye a Soldat Ilie Mihail utca, 3 szám, M128 tömbház, 22 ajtó, 5. kerület, Bukarest, Románia cím alatt található, cégjegyzékszám J40 / 2042/2008, adószám RO23225177, a továbbiakban: társaság.

I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK


A TARTALOM meghatározása a következő:
        - a www.esteto.hu oldalon található összes olyan információ, amelyet numerikus eszköz használatával meg lehet nézni, tekinteni vagy más módon elérni;
        - az EASY PRO SOFT által a FELHASZNÁLÓK vagy az ÜGYFELEK részére elektronikus úton és/vagy bármely más rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel küldött hírlevél vagy e-mail tartalma;
        - az EASY PRO SOFT Kft. kereskedelmi társaság alkalmazottja által a FELHASZNÁLÓK vagy az ÜGYFELEK részére közölt információ, az általuk meghatározott vagy meg nem határozott kapcsolattartási adatok értelmében;
        - az EASY PRO SOFT által egy meghatározott időszakban érvényes termékekre és / vagy az alkalmazott árakra vonatkozó információ;
        - az EASY PRO SOFT-al partnerségi kapcsolatban lévő harmadik fél termékeire és / vagy az alkalmazott áraira vonatkozó információk;
        - az EASY PRO SOFT-hoz vagy annak más kiváltságos adataihoz kapcsolódó adatok

  SZOLGÁLTATÁS - a HONLAP nyilvánosan elérhető részein bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, acélból, hogy az ÜGYFÉL kizárólagosan elektronikus eszközök használatával, beleértve más távközlési eszközöket is, termékeket szerződhessen.

  FELHASZNÁLÓ - Az a köz- vagy magánjogi természetes vagy jogi személy, amely rendelkezik, vagy hozzáférést kap a TARTALOMHOZ, bármilyen kommunikációs eszközzel (elektronikusan, telefonon, stb.), vagy az EASY PRO SOFT és közte létrejött felhasználói megállapodás alapján. FIÓK - egy e-mail címből és egy jelszóból áll, amely lehetővé teszi egyetlen FELHASZNÁLÓ hozzáférését az OLDAL korlátozott területeihez, amelyeken keresztül hozzáfér a SZOLGÁLTATÁSHOZ.

  ÜGYFÉL - Az a köz- vagy magánjogi természetes vagy jogi személy, aki bármilyen módon (elektronikus, telefonos stb.), vagy az EASY PRO SOFT és a természetes vagy jogi személy között létrejött felhasználói megállapodás alapján hozzáféréssel rendelkezik a TARTALOMHOZ és a SZOLGÁLTATÁSHOZ, az EASY PRO SOFT által kínált és általa megvásárolt termékek után a SZOLGÁLTATÁSI DOKUMENTUM – jelen Szerződéses feltételek - révén.

  DOKUMENTUM – jelen Szerződéses feltételek

  HÍRLEVÉL / NEWSLETTER - az EASY PRO SOFT által egy adott időszak termékeiről és/vagy zajló promóciókról szóló rendszeres időközönkénti, kizárólag elektronikus formában történő tájékoztatás, a tartalmazott információk vonatkozásában az EASY PRO SOFT kötelezettségvállalása nélkül.

  MŰVELET - az EASY PRO SOFT terméknek az Ügyfél részére történő eladásból származó összeg befizetése vagy visszatérítése, függetlenül a szállítási módtól.

  Elektronikus vagy távértékesítési SZERZŐDÉS - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által szabályozott, az e-kereskedelmi szolgáltatások bizonyos aspektusai és bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, CVIII, a törvény által szabályozott.

II. ÁLTALÁNOS POLITIKA


1. Szolgáltatás

Jelen dokumentum meghatározza a felhasználó vagy az ügyfél számára a weboldal/tartalom/szolgáltatás használatának szerződéses feltételeit, amennyiben nincs más érvényes használati megállapodás az EASY PRO SOFT és a felhasználó között.

1.1. A használat, beleértve, de nem kizárólagosan, a tartalomhoz/szolgáltatáshoz való hozzáférést, a látogatást és a megtekintést, a jelen szerződéses feltételek felhasználó vagy az ügyfél általi elfogadását feltételezi, kivéve, ha az adott tartalomnak nincsenek külön megfogalmazott használati feltételei.
1.2. A szolgáltatás kizárólag a www.esteto.hu nyilvános honlapon érhető el.
1.3. A weboldal/tartalom/szolgáltatás használatával a Felhasználó vagy az Ügyfél kizárólagos felelősséget vállal ezek használatából eredő minden tevékenységért. Ugyanakkor ő a felelős a weboldal, a tartalom, a szolgáltatás, az EASY PRO SOFT vagy az EASY PRO SOFT-al szerződéses viszonyban lévő harmadik fél anyagi, szellemi vagy elektronikus károsodásáért, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
1.4. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél nem ért egyet és / vagy nem fogadja el és / vagy visszavonja a dokumentum elfogadásához adott hozzájárulását:
        - lemond: a szolgáltatáshoz való hozzáférésről, az EASY PRO SOFT által a weboldalon keresztül nyújtott egyéb szolgáltatásokról, az EASY PRO SOFT által küldött hírlevelekről és / vagy bármilyen jellegű közlésekről (elektronikus, telefonos stb.) az EASY PRO SOFT utólagos garanciái nélkül.
        - Az EASY PRO SOFT törli az adatbázisából az összes olyan adatot, amelyek ráutalnak, anélkül, hogy bármelyik felet későbbi kötelezettség terhelné a másik irányába, vagy anélkül, hogy bármelyik fél kártérítést követelhetne a másiktól.
1.5. Az Ügyfél / Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy egyetért és / vagy elfogadja a dokumentumot abban a formában, ahogy az abban az időpontban elérhető lesz.
1.6. Az 1.4. Cikkben biztosított jog gyakorlásához az EASY PRO SOFT-hoz fordulhat, vagy használhatja az EASY PRO SOFT-tól kapott tartalom e célú hivatkozásait.
1.7. Az Ügyfél a dokumentumra vonatkozóan adott hozzájárulását nem vonhatja vissza a Szerződés lebonyolítása alatt, vagy mindaddig, amíg nem fizeti meg az EASY PRO SOFT-al szemben fennálló összes Szerződés ellenértékét.

2. Tartalom

2.1.A weboldalon bemutatott teljes tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan, a statikus képeket, dinamikus képeket, szöveges és / vagy multimédiás tartalmakat, az EASY PRO SOFT vagy harmadik fél szellemi tulajdonát képezi, amely esetben a tartalomhoz az eredeti jogcím és / vagy bármely más az adott tartalom jogos tulajdonosának címe kapcsolódhat, amelyre az EASY PRO SOFT felhasználási és / vagy közzétételi engedélyt kapott.
2.2. A Felhasználó vagy az Ügyfél nem jogosult másolni, átvenni, módosítani és / vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, hivatkozni, megjeleníteni, bármilyen tartalmat beépíteni az EASY PRO SOFT által tervezett eredeti környezetbe, beilleszteni a www.esteto.hu weboldalon kívüli tartalmat, az EASY PRO SOFT tartalomra vonatkozó szerzői jogaira utaló jelölések eltávolítására, valamint a tartalom reprodukálásával, módosításával vagy megjelenítésével megvalósuló átvételre, értékesítésre, terjesztésre, kivéve az EASY PRO SOFT kifejezett egyetértésével.
2.3. Minden olyan tartalom, amelyhez a Felhasználó vagy az Ügyfél bármilyen módon hozzáfér és / vagy kap hozzáférést, a dokumentum hatálya alá tartozik, ha a tartalomhoz nem kapcsolódik az EASY PRO SOFT és a felhasználó között létrejött konkrét és érvényes felhasználói megállapodás, az EASY PRO SOFT alapértelmezett vagy kifejezett garanciája az adott tartalomra való hivatkozással.
2.4. Ha az EASY PRO SOFT a Felhasználónak vagy az Ügyfélnek, egy külön felhasználási megállapodásban rögzítve, a használati jogot, amelyhez a Felhasználó e megállapodás alapján hozzáférést kap, bizonyos tartalommal tölti meg, akkor ez a jog csak a megállapodásban meghatározott tartalomra terjed ki, csak a megállapodás fennállta vagy a weboldalon való feltüntetésük vagy a Megállapodásban meghatározott időtartama alatt érvényes, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, amennyiben meghatározásra kerültek, és nem jelentenek szerződéses kötelezettségvállalást a EASY PRO SOFT részéről az adott Felhasználó, Ügyfél vagy bármely más harmadik fél vonatkozásában, aki bármilyen módon hozzáfér(-het) ehhez az átadott tartalomhoz, és amely bármilyen módon károsodhatott ebből a tartalomból kifolyólag a felhasználás megállapodás idején vagy azt követően.
2.5. Az EASY PRO SOFT és / vagy az EASY PRO alkalmazottjai által Ügyfélnek bármilyen kommunikációs eszközzel (elektronikusan, telefonon stb.) továbbított tartalom, illetve a hozzáférés, megtekintés és / vagy megtekintés révén szerzett tartalom, ha van ilyen tartalom. szerződéses kötelezettséget nem keletkeztet az EASY PRO SOFT terhére.
2.6. Tilos a tartalomnak a dokumentum, vagy a Felhasználási megállapodásban – amennyiben van ilyen - kifejezetten megengedett céloktól eltérő felhasználása.

3. Kapcsolat

3.1. Az EASY PRO SOFT a weboldalon közzéteszi az Ügyfél vagy a Felhasználó számára teljes és pontos azonosító és elérhetőségi adatait.
3.2. A Felhasználó vagy az Ügyfél a kapcsolat-felvételi űrlap vagy a weboldalon lévő szolgáltatás igénybevételével, lehetővé teszi az EASY PRO SOFT számára, hogy bármely rendelkezésre álló eszközzel, beleértve az elektronikus eszközöket is, felvegye vele a kapcsolatot.
3.3. A kapcsolat-felvételi űrlap teljes vagy részleges kitöltése és elküldése semmiképp nem jelent az EASY PRO SOFT részéről elkötelezettséget arra vonatkozóan, hogy kapcsolatba lépjen a Felhasználóval vagy az Ügyféllel.
3.4. Az oldalhoz való hozzáférés, az ott bemutatott információk felhasználása, az oldalak meglátogatása vagy az EASY PRO SOFT-hoz címzett e-mailek vagy értesítések küldése elektronikus úton, telefonon vagy bármely más, a Felhasználó vagy az Ügyfél rendelkezésére álló kommunikációs eszközzel, vélelmezi annak beleegyezését, hogy elektronikus úton és / vagy telefonon értesítéseket kapjon az EASY PRO SOFT-tól, beleértve az e-maileket vagy a weboldalon megjelenő hirdetéseket.
3.5. Az EASY PRO SOFT fenntartja magának a jogot, hogy ne válaszoljon minden megkeresésre, amelyet bármilyen kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon, stb.) révén megkapott.

4. Hírlevél / Newsletter

4.1. A Felhasználó vagy az Ügyfél csak abban az esetben kap hírlevelet, ha kitöltötte az űrlapot és feltétel nélkül elfogadta a dokumentumot, amennyiben eddig ezt már nem tette meg.
4.2. Az EASY PRO SOFT a Felhasználótól vagy az Ügyféltől, a hírlevél küldése céljából kapott adatokat, az Adatvédelmi irányelvek keretein belül használhatja fel.
4.3. A Felhasználó vagy Ügyfél bármikor lemondhatja a hírlevél küldését:
        - A kapott hírlevélben található, ezt a célt szolgáló, link használatával.
        - A fiókjában megváltoztathatja a hírlevél küldésére vonatkozó hozzájárulást, használva a korlátozott területeken található oldalakat.
        - Az EASY PRO SOFT-val való kapcsolatfelvétel során, a kapcsolattartási adatok révén, semmilyen utólagos kötelezettség nélkül, vagy anélkül, hogy a másik fél bármilyen kártérítési igénnyel élhetne.
4.4. A hírlevél lemondása nem jelenti a dokumentum elfogadására adott hozzájárulás visszavonását.
4.5. Az EASY PRO SOFT fenntartja magának a jogot, hogy kiválassza azokat a személyeket, akiknek hírlevelet küld, és joga van eltávolítani az adatbázisából minden olyan Felhasználót vagy Ügyfelet, aki korábban kifejezte beleegyezését a hírlevél küldésére vonatkozóan, anélkül, hogy további kötelezettségvállalást jelentene az EASY PRO SOFT számára, vagy bármilyen előzetes értesítéssel járna.
4.6. Az EASY PRO SOFT Felhasználónak vagy Ügyfélnek küldött hírlevél nem tartalmaz semmilyen olyan reklámanyagot, amely olyan harmadik félre utal, amely nem az EASY PRO SOFT partnere a közlemény elküldése idején.

5. Online értékesítési politika

5.1. A szolgáltatáshoz való hozzáférés bármely felhasználó számára engedélyezett, aki rendelkezik vagy létrehoz egy fiókot.
5.2. A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak el kell fogadnia a dokumentum rendelkezéseit.
5.3. Az EASY PRO SOFT a korábbi viselkedésétől függően korlátozhatja az ügyfél hozzáférését a szolgáltatáshoz.
5.4. Tilos megosztani egy fiókot több ügyféllel.
5.5. Ha ilyen hozzáférést fedez fel, az EASY PRO SOFT fenntartja magának a jogot, hogy törölje vagy felfüggessze az ügyfél hozzáférését a tartalomhoz vagy a szolgáltatáshoz.

6. Termékek

6.1. Az EASY PRO SOFT közzéteheti a weboldalon az általa vagy bármely más harmadik fél által forgalmazott termékekkel és / vagy bonyolított promóciókkal kapcsolatos információkat, amelyekkel az EASY PRO SOFT partnerségi szerződéseket kötött, egy meghatározott időtartamra vonatkozóan és a rendelkezésre álló készlet erejéig.
6.2. A Szolgáltatáson keresztül vásárolt termékek kizárólag az Ügyfél személyes használatára szolgálnak.
6.3. Az EASY PRO SOFT korlátozhatja a weboldalon elérhető termékek megvásárlásának lehetőségét egy vagy több Ügyfél vonatkozásában.
6.4. A weboldalon bemutatott összes termék ára tartalmazza az áfa-t.
6.5. A megvásárolt termékek számlázása kizárólag forintban történik.
6.6. A weboldalon elérhető termékek leírásához kapcsolódó összes információ (szövegek / statikus / dinamikus képek / multimédiás prezentációk stb.) nem vonja maga után az EASY PRO SOFT szerződéses kötelezettségét, ezek bemutató jellegűek.
6.7. A termékleírásban az EASY PRO SOFT fenntartja magának a jogot, hogy más termékeket (tartozékokat stb.) használjon, amelyek lehet, hogy nem szerepelnek a szóban forgó termékek árában.

7. Az ajánlatok érvényessége

7.1. Az EASY PRO SOFT fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél előzetes értesítése nélkül módosítsa a weboldalon elérhető termékek árát.
7.2. A termékek eladási ára a rendelés időpontjában fennálló, a készlet erejéig.
7.3. A promóciós termékek eladási ára a megrendelés leadásakor érvényben levő ár, a készlet erejéig és / vagy a promóciós időszak alatt érvényben levő ár, amennyiben ilyen meg lett határozva.
7.4. Egy leadott megrendelés esetében az eladási ár, a megrendelést követően csak a felek hozzájárulásával módosítható.
7.5. Egy teljesült szerződés esetében a termékek eladási árát nem lehet megváltoztatni.
7.6. Az Ügyfél elállhat a megrendelt termékektől, a megrendelés leadása és szerződéssé való átalakulása közötti időszakban, de csak abban az esetben, ha az általa választott fizetési mód az utánvétel.
7.7. Az ügyfél a 13. cikk értelmében elállhat a termékek megvásárlásától.

8. Online rendelés

8.1. Az ügyfél kizárólag a weboldalon keresztül adhat le rendelést egy adott pillanatban forgalmazott áru vonatkozásában.
8.2. A rendelés véglegesítésével az Ügyfél megerősíti, hogy az általa megadott, a termék vásárlásához szükséges, összes adat helyes, teljes és a valóságnak megfelel a rendelés benyújtásának időpontjában, mely ebben a dokumentumban leadott rendelésként kerül meghatározásra.
8.3. A rendelés véglegesítésével az Ügyfél beleegyezik, hogy az EASY PRO SOFT az EASY PRO SOFT rendelkezésére álló / elfogadott eszközökkel a következő céllal / helyzetben, az alábbi célokra / helyzetekre való tekintette megkeresse:
        - Az Ügyfél által vásárolt termékek és mennyiségek rendelkezésre állásának megerősítése.
        - A rendelés értékének Ügyfél általi megerősítése, a 8.3.1 cikk értelmében, és a helyzettől függően más értéknövelő szolgáltatások (pl. szállítás stb.) igénylése.
        - A termékek szállítási feltételeinek meghatározása.
8.4. Az EASY PRO SOFT automatikusan lemondhatja az Ügyfél rendelését anélkül, hogy bármelyik félnek további kötelezettsége keletkezne, vagy bármelyik fél kártérítést igényelhetne, a következő esetekben:
        - az Ügyfél által a weboldalon megadott adatok hiányosak vagy helytelenek.
        - Az Ügyfél weboldalon végzett tevékenysége bármilyen kárt okoz és/vagy okozhat az EASY PRO SOFT-nak és / vagy partnereinek.
        - indoklás nélkül.
8.5. Az Ügyfél nem mondhatja le a leadott rendelést.
8.6. Attól a pillanattól kezdve, hogy az Ügyfél a leadott rendelés ellenértékét megerősíti, és az EASY PRO SOFT tájékoztatja az Ügyfelet az érvényesített rendelésről, a rendelés elektronikus vagy távszerződéssé válik, amely a jelen dokumentumban Szerződésként szerepel, amelyhez csatolásra kerülnek, többek közt, jelen Szerződéses feltételek.
8.7. A termékek szállítási részletei, beleértve a szállításhoz szükséges időt, de nem csak ezt, nem az EASY PRO SOFT szerződéses kötelezettségének minősülnek, egyik fél sem léphet fel kártérítési igénnyel abban az esetben, ha bármelyik fél esetlegesen károsulhat vagy károsul ezek megsértésének következtében.
8.8. Abban az esetben, ha az Ügyfél személyes adatait a honlapon rendelkezésre álló formanyomtatványokon módosítja, az abban a pillanatban folyamatban lévő összes szerződés esetében az Ügyfél által a változtatás előtt meghatározott / elfogadott adatok maradnak érvényben.
8.9. A megrendelés érvényesítése és kézbesítése csak akkor történik meg, ha:
        - A Vevő adatai teljesek és helyesek;
        - A Vevő rendelésében szereplő termékek rendelkezésre állnak;
        - Nincs olyan hiba a rendszerben, amely hibás árakat eredményezhet (pl. nullás ár)

9. Telefonos megrendelés

9.1. Az Ügyfél / Felhasználó nem tud telefonos megrendelést tenni az EASY PRO SOFT képviselőjén keresztül.

10. Szerződés és véglegesítés

10.1. Az EASY PRO SOFT az Ügyfélnek küldött csomagba behelyezi az összes olyan dokumentumot, amelyek igazolják a termékek Ügyfél általi megvásárlását.
10.2. Az EASY PRO SOFT segíti az Ügyfél tájékoztatását a rendelés befejező szakaszáról.
10.3. Azon szerződés, melyhez csatolásra kerülnek az EASY PRO SOFT által az Ügyfél felé teljesített kiszállítást igazoló iratok, teljesített Szerződéssé válik.

11. Szállítás

11.1. A rendelés időpontjában, a rendelés típusától függetlenül, a vásárló a megvásárolt termékek vonatkozásában csak a weboldalon felkínált egyik szállítási lehetőséget választhatja.

Egyes weboldalon történő vásárlások (Vásárlás) esetében, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, az adó- és vámhivatal lekérheti az ügyfélszámot az EKAER rendszerből (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer). Az EKAER szám megszerzése a vevő (címzett) feladata és felelőssége, akárcsak a hatályos magyar jogszabályok betartása. Ebből következik, hogy a Vevő felel a törvények megsértésének következményeiért

12. Minőség és garancia

12.1. Az EASY PRO SOFT által nyújtott, de harmadik féltől beszerzett termék vagy szolgáltatás minősége és megfelelősége teljesen azonos.
12.2. Az EASY PRO SOFT nem garantálja a weboldalon megvásárolható termékek raktárkészletét.


13. A termékek visszaküldése

13.1. Az EASY PRO SOFT Ügyfél a Szerződés alapján megvásárolt termékeket az alábbi helyzetekben visszaküldheti:
        - A termék nem felel meg az oldalon található leírásnak
        - Súlyos károsodást jeleit magukon hordozó csomagok
        - Tévesen kiszállított termékek
        - A Fogyasztónak jogában áll, hogy a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül egyoldalúan elállni a távértékesítési szerződéstől, büntetés és indoklás nélkül. A fogyasztót csak a termékek visszaküldésének közvetlen költségei terhelik.
13.2. Az Ügyfél köteles visszaküldési szándékát az EASY PRO SOFT-nak bejelenteni, bármilyen írásos kommunikációs eszközzel, a termékek kézhezvételétől számított legfeljebb 14 munkanapon belül.
13.3. Az EASY PRO SOFT Ügyfél nem tudja visszaküldeni a Szerződés alapján megvásárolt termékeket, és / vagy nem követelhet más kártérítést / kártalanítást, ha a visszaküldött termék nem ugyanolyan állapotban van, mint a kiszállításkor (a termék használt, nem sértetlen az összes címkéje és a kísérő dokumentumai). Figyelembe véve az eladott termékek sajátosságait, nevezetesen a kozmetikai termékek, egészségvédelemi vagy a higiéniai okok miatt nem küldhetők vissza, akárcsak a fogyasztó által használt vagy felbontott termékek.
13.4. A termék árának visszafizetésére, a visszaküldés igazolását követő 14 napon belül kerül sor. Az EASY PRO SOFT ugyanazokkal a fizetési módokkal téríti meg az említett összegeket, mint amelyeket a fogyasztó az eredeti tranzakciónál használt, kivéve, ha a fogyasztó beleegyezett egy másik fizetési módba, és feltéve, hogy nem a fogyasztót terhelik a visszatérítés költségei. Az EASY PRO SOFT nem köteles megtéríteni a többletköltségeket, ha a fogyasztó kifejezetten más típusú szállítást választott, mint az EASY PRO SOFT által kínált szokásos szállítás. Hacsak az EASY PRO SOFT maga nem ajánlotta fel a termék visszaszállítását, az értékesítési szerződések esetében az EASY PRO SOFT elhalaszthatja a visszatérítést az értékesítés tárgyát képező termékek kézhezvételének napjáig, vagy amíg a fogyasztótól nem érkezik bizonylat arról, hogy visszaküldte a termékeket az EASY PRO SOFT-nak, figyelembe véve a legközelebbi időpontot. Az időpont betartottnak minősül, ha a terméket a fogyasztó a 14 napos időszak lejárta előtt visszaküldi.
13.5. A kiegészítő szolgáltatások ellenértéke, beleértve, de nem kizárólagosan a termék szállítását, amelyet az ügyfél fizetett meg a termékek visszaküldéséért, nem téríthető vissza.
13.6. Az EASY PRO SOFT kampányokon nyert utalványok vagy EASY PRO SOFT termékek nem küldhetők vissza. A kivételt csak olyan termékek képzenek, amelyek nem megfelelőnek minősülnek (gyártási hiba), vagy olyan termékek, amelyeket tévesen küldtek a nyertesnek.
13.7. Minden esetben a visszaküldési / visszaszállítási költségeket az ügyfél viseli.
13.8. Amikor a fogyasztó a kérelem benyújtását követően visszavonási jogával él, a fogyasztó az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítésig megvalósult teljesítéssel arányos összeget fizet EASY PRO SOFT-nak, kivetítve a teljes szerződésre. A fogyasztó által az EASY PRO SOFT-nak fizetendő arányos összeg a szerződésben megállapított teljes ár alapján kerül kiszámolásra.

14. Csalás és spam

14.1. Az EASY PRO SOFT nem kér az Ügyfelektől vagy a Felhasználóktól, semmilyen kommunikációs eszközön keresztül (e-mail / telefon / SMS / stb.) bankszámlákkal/kártyákkal vagy személyes jelszavakkal kapcsolatos bizalmas adatokat.
14.2. A 14.1 cikk alól csak a jogi személyek képeznek kivételt, abban az értelemben, hogy az EASY PRO SOFT elkéri a számlaszámot, illetve az Ügyfél bankját, a rendelés leszámlázása céljából.
14.3. Az Ügyfél / Felhasználó teljes felelősséget vállal bizalmas adatainak harmadik fél irányába történő nyilvánosságra hozataláért.
14.4. Az EASY PRO SOFT nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Felhasználó / Ügyfél bármilyen formában károsul egy harmadik fél által, aki az EASY PRO SOFT-nak adja ki magát, vagy azt állítja, hogy annak az érdekeit képviseli.
14.5. Az Ügyfél vagy a Felhasználó értesíti az EASY PRO SOFT-t az ilyen kísérletekről a kapcsolat-felvételi elérhetőségeken keresztül.
14.6. Az EASY PRO SOFT nem támogatja a SPAM-et.
14.7. Bármely felhasználó / ügyfél, aki kifejezetten megadta e-mail címét a weboldalon, kérheti annak törlését.
14.8. Az EASY PRO SOFT elektronikus távközlési eszközökkel (pl. E-mail) történő kommunikációja tartalmazza a feladó teljes és megfelelő azonosító adatait, illetve a hozzájuk tartozó linkeket, a tartalom küldésének időpontjában.
14.9. A következő megvalósult célok nem tekinthetők a weboldal / a tartalom és / vagy az EASY PRO SOFT által elkövetett csalásnak és a bűnügyi eljárás megindítását vonja maga után azokkal szemben, akik megpróbálták vagy elérték ezt/ezeket a célt/célokat:
        - egy másik felhasználó vagy ügyfél bármilyen típusú adatainak elérése a fiók vagy más módszer felhasználásával.
        - az EASY PRO SOFT által a Felhasználónak / Ügyfélnek bármely módszerrel küldött tartalom vagy weboldal tartalmának megváltoztatása vagy egyéb módosítása.
        - a weboldalnak tárhelyet biztosító szerver / szerverek teljesítményének befolyásolása.
        - az EASY PRO SOFT által a Felhasználónak / Ügyfélnek bármilyen módon küldött tartalomhoz való hozzáférés vagy annak közzététele bármely olyan harmadik fél számára, aki nem rendelkezik a szükséges jogosultággal, ha nem a tartalom jogos címzettje.

15. A felelősség korlátozása

15.1. Az EASY PRO SOFT nem felelős egyetlen természetes vagy jogi személlyel szemben sem, aki a tartalomra alapoz, vagy azt használja.
15.2. Az EASY PRO SOFT nem tehető felelőssé semmilyen kárért (közvetlen, közvetett, véletlen vagy nem, egyéb), amely a weboldalon megjelenő tartalmi információk felhasználásából vagy a felhasználás meghiúsulásából, vagy a tartalom megjelenítésében szereplő bármilyen hibából adódik, ami bármiféle veszteséghez vezethet.
15.3. Ha a Felhasználó / Ügyfél úgy véli, hogy az EASY PRO SOFT által bármilyen módon küldött tartalom szerzői jogot vagy más jogokat sért, részletekért megkeresheti az EASY PRO SOFT-ot, a kapcsolattartási adatok alapján, annak érdekében, hogy az EASY PRO SOFT megalapozott döntést hozhasson.
15.4. Az EASY PRO SOFT nem garantálja a felhasználónak vagy az ügyfélnek a weboldalhoz vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférést, és nem jogosítja fel tartalom letöltésére, részbeni és / vagy teljes módosítására, a tartalom teljes vagy részleges reprodukálására, másolására vagy annak bármilyen más módon történő felhasználására, vagy az EASY PRO SOFT előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármely harmadik fél részére történő bármilyen tartalom átadására, amelyhez hozzáférést kapott és / vagy hozzáférést szerzett egy használati megállapodás alapján.
15.5. Az EASY PRO SOFT nem vállal felelősséget a kapcsolódó hivatkozások által elérhető más weboldalak tartalmáért, minőségéért vagy jellegéért, tekintet nélkül a linkek jellegére. Ezen weboldalak vonatkozásában a felelősség teljes egészében a tulajdonosaikat terheli.
15.6. Az EASY PRO SOFT mentesül minden felelősség alól a Felhasználó vagy Ügyfél által bármilyen módon (elektronikusan, telefonon, stb.), weboldalon keresztül, emailben vagy az EASY PRO SOFT alkalmazottja által megküldött tartalom és/vagy weboldal használat vonatkozásában, ha a tartalom ilyen használata bármilyen jellegű kárt okoz vagy okozhat a Felhasználónak, az Ügyfélnek és / vagy az adott tartalomátvitelben részt vevő harmadik félnek.
15.7. Az EASY PRO SOFT nem nyújt semmilyen közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy:
        - a szolgáltatás az ügyfél igényeinek megfelelően történik.
        - a szolgáltatás megszakítás nélküli, biztonságos vagy bármilyen hibától menetes.
        - a szolgáltatáson keresztül ingyenesen vagy ellenérték fejében beszerzett termékek / szolgáltatások megfelelnek az ügyfél követelményeinek vagy elvárásainak.
15.8. Az üzemeltetők, az adminisztrátorok és / vagy a weboldal tulajdonosai semmilyen módon nem felelősek a vásárlások, különleges ajánlatok, promóciók, akciók vagy egyéb kapcsolatokból / linkekből / tranzakciókból - de nem kizárólagosan - eredő kapcsolatokért vagy ezek következményeiért, melyek az ügyfél vagy a felhasználó és bármely közvetlenül vagy közvetve a weboldalon keresztül reklámozó között létrejön.

16. Vis major és a kényszerhelyzet

16.1. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, a folyamatban lévő érvényes szerződésben szereplő egyik fél sem vállal felelősséget a szerződésből eredő bármely kötelezettség időben és megfelelő módon történő teljesítésének teljes vagy részleges mulasztásáért, ha a kötelezettség teljesítésének elmulasztását vis major esemény okozta.
16.2. A fent említett eseményre hivatkozó fél vagy törvényes képviselője köteles haladéktalanul és teljes körűen értesíteni a másik felet annak bekövetkezéséről, és megtenni bármilyen lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy korlátozza az esemény következményeit.
16.3. A fent említett eseményre hivatkozó fél vagy törvényes képviselője csak abban az esetben mentesül e kötelezettség alól, ha az esemény megakadályozza annak teljesítésében.
16.4. Ha az esemény, bekövetkezésétől számított 15 napon belül, nem szűnik meg, bármelyik félnek jogában áll értesíteni a másik felet a szerződés jogszerű megszűnéséről, anélkül, hogy bármelyikük egyéb kártérítést követelhetne.
16.5. A vis maior eseményre hivatkozó félnek bizonyítania kell a kötelezettségek teljesítésének lehetetlenségét az esemény napjától számított 30 napon belül, de a szakasz rendelkezéseinek határain belül.

17. Viták

17.1. A weboldalak és/vagy az EASY PRO SOFT által a Felhasználónak / Ügyfélnek hozzáférést biztosítva vagy megküldött (elektronikusan, telefonos stb.) tartalom használata/meglátogatása/megjelenítése stb., feltételezi legalább a "Felhasználási feltételek"-el való egyetértést.
17.2. A Felhasználó / Ügyfél és az EASY PRO SOFT között esetlegesen felmerülő vitákat, amelyek jelen "Felhasználási feltételekre" vonatkoznak, békés úton rendezik.
17.3. Az EASY PRO SOFT nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, felárért, peres eljárásért, követelésért, költségért vagy egyéb teherért, ha azok közvetlenül a Felhasználási Feltételek megszegéséből erednek.
17.4. Bármilyen jellegű vita, amely a Felhasználó és az EASY PRO SOFT vagy partnerei között felmerülhet, békés úton kerül megoldásra. Ha ez nem lehetséges, a konfliktust bíróságon kell rendezni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
17.5. Ha a fenti rendelkezések bármelyike semmisnek vagy érvénytelennek bizonyul, az októl függetlenül, azon rendelkezés nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
17.6. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A Felhasználó a jelen Szerződéses Feltételek elfogadásával elismeri és egyetért azzal, hogy az Üzemeltető a jelen Szerződési Feltételeknek megfelelően minden jogot és kötelezettséget átruház az EASY PRO SOFT-hoz tartozó egyéb társaságok vagy harmadik felek részére. A felhasználó előzetesen hozzájárul az ilyen átruházáshoz.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvénynek megfelelően, amennyiben a fogyasztó és az Ügyfél közötti vita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztó felkérheti a lakóhelyen illetékes egyeztető testületet, vagy kérheti a szolgáltató székhelye szerinti egyeztető bizottságot, a konfliktus megoldására. A fogyasztói viták rendezésére az Esteto az egyeztetőbizottsági eljárást alkalmazza. Amennyiben az Ügyfél a fogyasztói vita online lefolytatására és online megoldására törekszik, ezt az online vitarendezési platformon keresztül teheti meg a http://ec.europa.eu/odr címen. Az egyszerűbb és gyorsabb adminisztráció érdekében javasoljuk, hogy a budapesti egyeztető testületet kerüljön kijelölésre hatáskörrel rendelkező hatóságként.

A panasz benyújtásával forduljon a fogyasztói panasz megoldásában illetékes Regionális Irodához. Erről további információ a következő linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

Az Esteto és az ügyfelek között felmerülő vitás eljárások békés úton rendezhetők, vagy ha ez nem lehetséges, a Székesfehérvári Törvényszékhez fordulhatnak, amennyiben ez nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016 évi CXXX számú törvény rendelkezéseivel.

18. Záró rendelkezések

18.1. Az EASY PRO SOFT fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa ezeket a rendelkezéseket, valamint a webhely / annak szerkezetének bármilyen változtatását, beleértve a web helyet és / vagy a tartalmat érintő változtatásokat a Felhasználó vagy az Ügyfél előzetes értesítése nélkül.
18.2. Az EASY PRO SOFT nem vállal felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló hibákért, beleértve a változtatásokból, beállításokból származókat stb., amelyeket nem a weboldal adminisztrátora végez.
18.3. Az EASY PRO SOFT fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jellegű reklám bannereket és / vagy linkeket elhelyezzen a weboldal bármely oldalán, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Kivételt képeznek azok az oldalak, ahol a partnercégek vagy ajánlataik kerülnek bemutatásra, és ahova nem kerülnek fel konkurrenciális jellegű bannerek.

III. Adatvédelmi irányelvek


Az EASY PRO SOFT csak a felhasználó vagy az ügyfél önkéntes hozzájárulásával gyűjt személyes jellegű adatokat és személyes adatokat (személyi szám) az alábbi célokra:
        - rendelések érvényesítése, küldése és számlázása;
        - a rendeléssel vagy a szerződéssel kapcsolatos bármilyen lemondás a megvásárolt termékekre vonatkozóan;
        - a nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása;
        - időszakos hírlevelek (newsletter) küldése kizárólag elektronikus formában;
        - önkéntes kérésre történő kapcsolattartás;
        - kapcsolattartás ügyfélkapcsolati ügyekben;
        - - statisztikai céllal.

Az EASY PRO SOFT akaratlanul más adatokat (IP-cím, látogatási idő, hozzáférési pont, internetes böngésző neve és verziója, operációs rendszer, beleértve az egyéb paramétereket is) is gyűjthet az internetböngésző által, amelyen keresztül megvalósul a weboldalhoz való hozzáférés, és ezeket az EASY PRO SOFT az Ügyfeleinek vagy Felhasználóinak nyújtott szolgáltatások javítására vagy statisztikai célokra használhatja fel.

Az Ügyfélnek joga van a személyes adatainak gyűjtése ellen tiltakozni, és kérni azok törlését, ezáltal visszavonva a dokumentumra vonatkozó beleegyezését, és így lemondva az abban kifejezetten meghatározott összes jogról, a felek bármely más utólagos kötelezettsége nélkül, illetve anélkül, hogy bármelyik fél kártérítési igénnyel élhetne a másikkal szemben.

A honlapon rendelkezésre álló formanyomtatványok felhasználásával az Ügyfélnek vagy a Felhasználónak jogában áll módosítani az eredetileg megadott adatait, hogy bármilyen estleges utólagos változást tükrözzön.

Az EASY PRO SOFT adatvédelmi irányelve csak az ügyfél vagy felhasználó által önként, kizárólag a weboldalon szolgáltatott adatokra vonatkozik. Az EASY PRO SOFT nem vállal felelősséget a harmadik fél által alkalmazott adatvédelmi irányelvekért, amelyek a weboldalon kívüli linkeken keresztül érhetők el, függetlenül a természetüktől.

Az EASY PRO SOFT kötelezettséget vállal, hogy az Ügyfél / Felhasználó összegyűjtött adatait csak a bejelentett célokra használja, és nem teszi közzé, nem adja el, nem ruházza át, nem adja át stb. az adatbázist, amely Felhasználó / Ügyfél személyes vagy különleges adatairól információkat tartalmaz a bejelentett célok teljesítésében részt nem vevő harmadik fél számára. Kivételt képez azon átvitel / hozzáférés / vizualizáció / stb., mely az illetékes hatóság kérésére történik, az esemény idején hatályos jogszabályokban előírt esetekben.

Az EASY PRO SOFT garantálja, hogy a Felhasználó személyes adatait, amelyeket a kapcsolat-felvételi űrlapon gyűjtött be, csak a bejelentett panasz megoldásáig kezeli, majd kizárólag statisztikai adatokká válnak. Az EASY PRO SOFT nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek azon szerver biztonságát veszélyeztethetik, amelyen az adatokat tartalmazó adatbázis található.


Mobil verzió használata


Copyright © Esteto.hu